2415 Holly Lane unit 201b K1V2P7, Ottawa, ON, Canada